Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

Làm sao để đọc được File .PDF

Để đọc được File .PDF thì bạn tải cái này về và cài đặt là đọc được luôn.

Thông tin thêm:
PDF (viết tắt của Portable Document Format, nghĩa "Định dạng Tài liệu Di động") là tập tin văn bản khá phổ biển của hãng Adobe System.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét